Lid van 8,5

Privacy en cookies

Privacy policy

Camping de Zandhegge, gevestigd aan de Langeweg 14 8166 GT te Emst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Camping de Zandhegge
https://zandhegge.ardoer.com/nl
https://zandhegge.nl
Langeweg 14
8166 GT EMST

Wij zijn te bereiken via info@zandhegge.nl en telefonisch via 0578613936.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camping de Zandhegge verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij ons een boeking hebt gemaakt of gebruik hebt gemaakt van onze website. We verzamelen deze gegevens om hiermee de boeking en je verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen en we indien noodzakelijk contact met je op kunnen nemen over je reservering.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisdier

Daarnaast is het ook mogelijk om andere verzoeken te doen via de website, bijvoorbeeld het aanvragen van informatie via formulieren op onze website. Hier zullen we naast je vraag of opmerking ook je naam en emailadres vragen, zodat we afhankelijk van de vraag of opmerking contact kunnen opnemen.

Om de kwaliteit van de website te verbeteren en deze gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van een aantal analysetools, zoals Google Analytics. Dit doen wij zowel voor zowel onze eigen website, onze eigen websitepagina’s binnen Ardoer als voor de algemene Ardoer pagina's. Ardoer is een samenwerkingsverband waarbij wij zijn aangesloten. Voor deze analyse registreren wij bij uw bezoek aan onze website de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Ook hechten wij zeer veel waarde aan je ervaringen op onze camping. Om hierin zo veel mogelijk van schaalvoordelen te profiteren, versturen we via het samenwerkingsverband Ardoer enquêtes. Ook bieden wij gasten via Ardoer dan wel rechtstreeks een MijnOmgeving aan en versturen wij dan wel verstuurt Ardoer, namens ons, nieuwsbrieven en welkomstmailingen. Tot slot sturen wij gegevens door naar Ardoer om intern te kunnen benchmarken, om daarmee ons aanbod nog beter aan te kunnen sluiten op de wensen van onze gasten. Hiervoor sturen wij de volgende gegevens door naar Ardoer:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Voor alle genoemde dienstverlening door Ardoer is door ons een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Camping de Zandhegge verwerkt jouw persoonsgegevens. Dit doen we voornamelijk om het verblijf zo optimaal te laten verlopen. Jouw gegevens worden gebruikt voor:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (zelfstandig en via Ardoer)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit voor je bezoek aan de camping noodzakelijk is
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in onze MijnOmgeving
 • Het mogelijk te maken om na het verblijf op de camping, deze te beoordelen. Hierdoor kan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten campings verder omhoog. Ook kan, met je uitdrukkelijke toestemming, je beoordeling op onze website worden getoond om daarmee nieuwe gasten te informeren.

Voor het optimaliseren van onze website en om daarmee het gebruiksgemak te vergroten, registreren we bij het bezoek aan onze website ook gegevens Hiermee wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bekeken waar onze website onduidelijk is voor bezoekers of tot uitstroom leidt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (zoals maar niet uitsluitend NAW, mailadres, geboortedatum, groepssamenstelling, telefoonnummer) : 10 jaar
 • Gegevens over website bezoek: 4 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw gegevens (uiteraard) niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals Ardoer (samenwerkingsverband) en HolidayMedia (beheerder website), die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.zandhegge.nl / zandhegge.ardoer.com, de campingpagina’s binnen de Ardoer website als ook de algemene Ardoer pagina’s maken we gebruik van functionele, analytische, marketing en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zandhegge.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij en degene die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is zowel onze website als de website van Ardoer beveiligd met een TLS (SSL) certificaat. Als je toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zandhegge.nl.